Name Size Modified
Go up
CentOS_7 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:07 PM
CentOS_8 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:09 PM
Debian_10 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:12 PM
Debian_8.0 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:14 PM
Debian_9.0 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:14 PM
Fedora_29 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:15 PM
Fedora_30 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:15 PM
Fedora_31 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:17 PM
openSUSE_Leap_15.1 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:38 PM
openSUSE_Leap_15.2 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:40 PM
owncloud 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:42 PM
RHEL_7 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:18 PM
SLE_12 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:19 PM
SLE_12_SP1 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:21 PM
SLE_12_SP2 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:22 PM
SLE_12_SP3 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:23 PM
SLE_12_SP4 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:24 PM
SLE_15 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:25 PM
SLE_15_SP1 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:26 PM
Ubuntu_16.04 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:33 PM
Ubuntu_18.04 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:33 PM
Ubuntu_19.04 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:34 PM
Ubuntu_19.10 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:33 PM
Univention_4.0 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:35 PM
Univention_4.1 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:38 PM
Univention_4.2 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:37 PM
Univention_4.3 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:38 PM
Univention_4.4 4.0 KiB 12/10/2019 01:00:41 PM