Name Size Modified
Go up
Debian_10 288 B 07/28/2021 12:00:09 AM
Debian_9.0 288 B 07/28/2021 12:00:09 AM
Fedora_31 89 B 07/28/2021 12:00:24 AM
Fedora_32 89 B 07/28/2021 12:00:30 AM
Fedora_33 89 B 07/28/2021 12:00:37 AM
Fedora_34 89 B 07/28/2021 12:00:42 AM
openSUSE_Leap_15.2 124 B 07/28/2021 12:01:07 AM
openSUSE_Leap_15.3 124 B 07/28/2021 12:01:14 AM
owncloud 205 B 07/28/2021 12:01:20 AM
owncloud.orig 205 B 07/30/2021 01:00:17 AM
SLE_15_SP2 124 B 07/28/2021 12:00:47 AM
Ubuntu_16.04 288 B 07/28/2021 12:00:39 AM
Ubuntu_18.04 288 B 07/28/2021 12:00:47 AM
Ubuntu_20.04 288 B 07/28/2021 12:00:52 AM
Ubuntu_20.10 288 B 07/28/2021 12:00:54 AM
Ubuntu_21.04 288 B 07/28/2021 12:00:56 AM