Name Size Modified
Go up
CentOS_7 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:06 PM
CentOS_8 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:08 PM
Debian_10 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:12 PM
Debian_8.0 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:15 PM
Debian_9.0 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:15 PM
Fedora_29 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:12 PM
Fedora_30 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:12 PM
Fedora_31 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:15 PM
openSUSE_Leap_15.1 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:33 PM
openSUSE_Leap_15.2 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:33 PM
owncloud 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:35 PM
RHEL_7 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:16 PM
SLE_12 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:17 PM
SLE_12_SP1 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:18 PM
SLE_12_SP2 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:19 PM
SLE_12_SP3 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:21 PM
SLE_12_SP4 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:21 PM
SLE_15 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:22 PM
SLE_15_SP1 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:24 PM
Ubuntu_16.04 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:27 PM
Ubuntu_18.04 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:29 PM
Ubuntu_19.04 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:30 PM
Ubuntu_19.10 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:30 PM
Univention_4.0 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:30 PM
Univention_4.1 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:32 PM
Univention_4.2 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:32 PM
Univention_4.3 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:33 PM
Univention_4.4 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:34 PM