Name Size Modified
Go up
CentOS_7 4.0 KiB 12/10/2019 09:01:47 PM
CentOS_8 4.0 KiB 12/10/2019 09:01:45 PM
Debian_10 4.0 KiB 12/10/2019 09:01:50 PM
Debian_8.0 4.0 KiB 12/10/2019 09:01:49 PM
Debian_9.0 4.0 KiB 12/10/2019 09:01:52 PM
Fedora_29 4.0 KiB 12/10/2019 09:01:49 PM
Fedora_30 4.0 KiB 12/10/2019 09:01:50 PM
Fedora_31 4.0 KiB 12/10/2019 09:01:51 PM
openSUSE_Leap_15.1 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:05 PM
openSUSE_Leap_15.2 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:07 PM
owncloud 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:10 PM
RHEL_7 4.0 KiB 12/10/2019 09:01:51 PM
SLE_12 4.0 KiB 12/10/2019 09:01:51 PM
SLE_12_SP1 4.0 KiB 12/10/2019 09:01:54 PM
SLE_12_SP2 4.0 KiB 12/10/2019 09:01:56 PM
SLE_12_SP3 4.0 KiB 12/10/2019 09:01:56 PM
SLE_12_SP4 4.0 KiB 12/10/2019 09:01:57 PM
SLE_15 4.0 KiB 12/10/2019 09:01:58 PM
SLE_15_SP1 4.0 KiB 12/10/2019 09:01:59 PM
Ubuntu_16.04 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:06 PM
Ubuntu_18.04 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:07 PM
Ubuntu_19.04 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:07 PM
Ubuntu_19.10 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:07 PM
Univention_4.0 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:10 PM
Univention_4.1 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:08 PM
Univention_4.2 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:08 PM
Univention_4.3 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:09 PM
Univention_4.4 4.0 KiB 12/10/2019 09:02:10 PM