Name Size Modified
Go up
Debian_10 288 B 07/28/2021 12:02:30 AM
Debian_9.0 288 B 07/28/2021 12:02:30 AM
Fedora_31 69 B 08/31/2020 06:03:18 PM
Fedora_32 69 B 08/31/2020 06:03:21 PM
Fedora_33 69 B 02/05/2021 09:01:16 PM
Fedora_34 69 B 07/28/2021 12:00:46 AM
openSUSE_Leap_15.2 104 B 08/31/2020 06:03:48 PM
openSUSE_Leap_15.3 104 B 02/05/2021 09:01:54 PM
owncloud 205 B 07/28/2021 12:02:30 AM
SLE_15_SP2 104 B 07/28/2021 12:00:52 AM
Ubuntu_16.04 288 B 07/28/2021 12:02:30 AM
Ubuntu_18.04 288 B 07/28/2021 12:02:30 AM
Ubuntu_20.04 288 B 07/28/2021 12:02:30 AM
Ubuntu_20.10 288 B 07/28/2021 12:02:30 AM
Ubuntu_21.04 288 B 07/28/2021 12:02:30 AM